menu

Koło fortuny

Twoje zadanie polega na utworzeniu słówka z literek. Należy to zrobić przed wybuchem bomby.
Dokładną instrukcje znajdziecie na stronie: blog.lekcjaholenderskiego.nl

Copyright TD Sadowski